شمال افسردگی هنرمندان بازیگران آمریکایی

شمال: افسردگی هنرمندان بازیگران آمریکایی هنرمند خودکشی هنرپیشه گلوله زندگی

گت بلاگز اخبار بین الملل عشایر جنوب عراق جهت العبادی شرط گذاشتند

عشایر استان‌های جنوبی عراق جهت نخست وزیر این کشور شرط‌هایی گذاشته و ترساندن کردند درصورت عدم تحقق این شروط تظاهرات ادامه خواهد داشت.

عشایر جنوب عراق جهت العبادی شرط گذاشتند

عشایر جنوب عراق جهت العبادی شرط گذاشتند

عبارات مهم : استفاده

عشایر استان های جنوبی عراق جهت نخست وزیر این کشور شرط هایی گذاشته و ترساندن کردند درصورت عدم تحقق این شروط تظاهرات ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، عشایر استان های جنوبی عراق جهت حیدر العبادی، نخست وزیر این کشور شرط گذاشته و تاکید کردند، تا وقت تحقق مطالباتشان از انجام تظاهرات دست نخواهند کشید. آنها العبادی را به “سرکوب کردن” تظاهرکنندگان متهم کرده اند.

مهمترین شروط عشایر “پاسخ بی چون و آیا به مطالبات تظاهرکنندگان، دوری از سرکوب آنها و دوری از استفاده از سلاح علیه تظاهرکنندگان” است.

عشایر جنوب عراق ترساندن کردند، در برابر هر نیرویی که علیه تظاهر کنندگان دست به سلاح ببرد، از سلاح استفاده خواهند کرد.

عراق شاهد اعتراضات گسترده ای است که ۱۰ روز پیش از استان بصره شروع و به دیگر مناطق جنوبی این کشور که اکثر آنها شیعه نشین هستند از جمله میسان، ذی قار و دیوانیه کشیده شده است هست. تظاهرکنندگان خواستار ارائه خدمات مانند آب، برق، وقت شغلی و مبارزه با فساد هستند.

دولت هم جهت مهار این اعتراض ها تصمیماتی از جمله تخصیص کارهای دولتی و بودجه به بصره اتخاذ و جهت اجرای طرح های خدماتی کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرده است.

عشایر جنوب عراق جهت العبادی شرط گذاشتند

واژه های کلیدی: استفاده | تظاهرات | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz